تینا
فروردین ۱۵, ۱۳۹۸

تینا در ایران به دنیا آمده و از چهار سالگی به آمریکا مهاجرت کرده و دانشجوی رشته پرستاری است.

ثبت نام در خبرنامه