تکریم و بزرگ‌دانی

تکریم و بزرگ‌دانی
اسفند ۲۲, ۱۳۹۶

بعضی‌ها از زندگی مأیوسند، پس برای موفقیت در زندگی باید به فرزندانمان بیاموزیم که تمرین کنند تا قدردان زندگی با ارزش خود باشند و از استعدادهایشان به نفع خود و دیگران استفاده کنند.

ثبت نام در خبرنامه