تو جهانی بر خیالی بین روان

Program Picture
تو جهانی بر خیالی بین روان
تیر ۷, ۱۳۹۹

تفکر همیشه تمرکز بر یک مساله نیست. گاهی هم آن است که ذهن را آزاد بگذاری تا هر اندیشه‌ای، بی هیچ قضاوتی از گوشه آن بگذرد. بسا که شخصیت فردای تو، تحقق همین خیالبافی‌های امروز باشند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه