تو جهانی بر خیالی بین روان

تو جهانی بر خیالی بین روان
تیر ۷, ۱۳۹۹

تفکر همیشه تمرکز بر یک مساله نیست. گاهی هم آن است که ذهن را آزاد بگذاری تا هر اندیشه‌ای، بی هیچ قضاوتی از گوشه آن بگذرد. بسا که شخصیت فردای تو، تحقق همین خیالبافی‌های امروز باشند.

ثبت نام در خبرنامه