توکّل
شهریور ۱۰, ۱۳۹۶

گاهی اوقات باید توکل پیشه کرد.

ثبت نام در خبرنامه