تولد حضرت بهاءالله

تولد حضرت بهاءالله
مهر ۲۸, ۱۳۹۹

حضرت شوقی افندی، ولی امر بهائی می‌فرمایند ظهور حضرت بهاءالله آغازگر یک عصر و کور جدید است: «باید آیین بهائی را در اعلی رتبه یک کور عظیم و آخرین مرحله یک سلسله ظهوراتی قرار دهیم که بر حسب استعداد و تکامل نوع بشر یکی پس از دیگری ظاهر گردیده و کلا مقدمه این ظهور اعظم بوده‌اند.»

قسمت‌های دیگر این برنامه

ثبت نام در خبرنامه