تولد حضرت بهاءالله، میرزا حسین‌علی نوری – بخش دوم

Program Picture
تولد حضرت بهاءالله، میرزا حسین‌علی نوری – بخش دوم
۲۵ مهر ۱۴۰۲

در بخش دوم ویژه برنامه تولد حضرت بهاءالله نیز با کمک محققین و مورخین گرامی، خانم دکتر مینا یزدانی و آقای محمود صباحی از آموزه‌های دیانت بهائی نظیر یگانگی نوع بشر، وحدت عالم انسانی، اهمیت اصل محوری مشورت، ترک تعصبات جاهلانه و خردگرایی آگاه خواهیم شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه