تولد حضرت باب
مهر ۲۷, ۱۳۹۹

حضرت عبدالبهاء مبین آثار بهائی، ظهور حضرت باب را به طلوع صبح تشبیه می‌فرمایند: «ظهور حضرت باب عبارت از طلوع صبح است چنانکه طلوع صبح، بشارت به ظهور آفتاب می‌دهد همین طور ظهور حضرت باب علامت طلوع شمس بهاء بود، یعنی صبحی بود نورانی که آفاق را روشن کرد و آن انوار کم کم نمایان شد تا عاقبت مهر رخشان جلوه نمود»

قسمت‌های دیگر این برنامه

ثبت نام در خبرنامه