تولد حضرت باب، سید علی‌محمد شیرازی

Program Picture
تولد حضرت باب، سید علی‌محمد شیرازی
۲۴ مهر ۱۴۰۲

دویست و چهار سال قبل در شهر شیراز طفلی پا به عرصه وجود گذاشت که نامش سید علی محمد بود و بعدها به باب معروف شد. او به فاصله‌ای نه چندان دور از سوی خداوند پیام‌آور دیانتی شد که با تعالیم متفاوتی که ارائه کرد یک گسست معرفتی در اجتماع آن روز ایران و جهان به وجود آورد. ما امروز به همین مناسبت ویژه برنامه‌ای را تهیه کرده‌ایم تا در آن با کمک جامعه‌شناسان و مورخین گرامی خانم دکتر مینا یزدانی و آقای سهند جاوید با برخی از آموزه‌های دیانت بابی نظیر حفظ کرامت انسانی و احترام به عقاید دیگران، برابری حقوق زنان و مردان، تحول اساسی در معرفت جمعی، ایجاد جامعه‌ای با آرمان‌های جدید و پیش‌رو که موجد تحولی شگرف در جامعه آن روز ایران و جهان گردید بیشتر آشنا شویم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه