توقیع ۲۴ سوال و حدیث ماالحقیقه – بخش ۱

توقیع ۲۴ سوال و حدیث ماالحقیقه – بخش ۱
مهر ۶, ۱۳۹۸

کمیل بن زیاد نخعی در صدر اسلام در رابطه با حدیثی معروف (ماالحقیقه) از حضرت علی سوالی می‌کند که جواب آن حضرت برای قرن‌ها به صورت رمز و راز باقی مانده بود. حضرت باب در توقیع ۲۴ سوال، پاسخ حضرت علی را برای بشر آشکار می‌کنند.

ثبت نام در خبرنامه