توقیع حضرت باب در مسقط

توقیع حضرت باب در مسقط
دی ۷, ۱۳۹۸

در این قسمت یکی از توقیعات حضرت باب خطاب به علما و روحانیون مورد بررسی قرار خواهد گرفت. توقیعی که در مسقط نوشته شده.

ثبت نام در خبرنامه