توسعه‌ اخلاقی و اجتماعی – بخش ۲

توسعه‌ اخلاقی و اجتماعی – بخش ۲
آذر ۱, ۱۳۹۴

نمونه‌های توسعه‌ اخلاقی بهائیان از گذشته تا امروز. روند شکل‌گیری برنامه “زیپوپو” یا “کرگدن خوشحال”. با پارسا فنائیان و سیاوش مسعودی.

ثبت نام در خبرنامه