Program Picture
تورم – بخش ۲
شهریور ۹, ۱۴۰۰

در این قسمت دلایل وجود تورم در ایران به طور خلاصه برشمرده می‌شود و به نقش مردم و خانوارها و بخش خصوصی و دولتی در زمان مواجه شدن با تورم اشاره می‌شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه