توانمندی زنان
اسفند ۴, ۱۳۹۶

توانمندی زنان و میزان حضور آن‌ها در عرصه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یکی از شاخص‌های عدالت اجتماعی می‌باشد.

ثبت نام در خبرنامه