توانمندسازی نوجوانان

Program Picture
توانمندسازی نوجوانان
اردیبهشت ۷, ۱۳۹۷

این هفته گفتگویی داریم با خانم مهناز جان محمدوا در خصوص فعالیت‌های جامعه بهائی برای توانمندسازی نوجوانان.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه