توانمندسازی نوجوانان

توانمندسازی نوجوانان
اردیبهشت ۷, ۱۳۹۷

این هفته گفتگویی داریم با خانم مهناز جان محمدوا در خصوص فعالیت‌های جامعه بهائی برای توانمندسازی نوجوانان.

ثبت نام در خبرنامه