توانمندسازی زنان
اسفند ۲۱, ۱۳۹۹

در گفتگویی با ساناز خسروی، پژوهشگر در زمینه فلسفه دین، به امکان حضور پر رنگ‌تر زنان در عرصه‌های مختلف در جامعه می‌پردازیم. ساناز برامون از موانع موجود بر سر راه مشارکت برابر زنان در جامعه میگه.

ثبت نام در خبرنامه