Program Picture

کیوسک

توانمندسازی زنان

۲۱ اسفند ۱۳۹۹

در گفتگویی با ساناز خسروی، پژوهشگر در زمینه فلسفه دین، به امکان حضور پر رنگ‌تر زنان در عرصه‌های مختلف در جامعه می‌پردازیم. ساناز برامون از موانع موجود بر سر راه مشارکت برابر زنان در جامعه میگه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه