توانمندسازی زنان
خرداد ۴, ۱۳۹۷

با گسترش فناوری‌های نوین، فرصت‌های تازه اشتغال روز به روز بیشتر شده‌اند. با این وجود زنان همچنان سهم قابل توجهی در این بازار کار ندارند.

ثبت نام در خبرنامه