تواضع و فروتنی

تواضع و فروتنی
مرداد ۱۳, ۱۴۰۰

در این قسمت، باران و فاران به همراه دوستانشون در کلاس درس هستند و در مورد این که چه کسی بهتر درس رو حفظ کرده صحبت می‌کنند. در ادامه معلم در مورد تواضع و فروتنی درس می‌دهد.

ثبت نام در خبرنامه