تنوع و کثرت‌گرایی فرهنگی‌
خرداد ۲۵, ۱۳۹۸

فرهنگ و تنوع فرهنگی‌ چیست؟ میهمان این هفته برنامه گفتگو، شهلا شفیق جامعه شناس و پژوهشگر ساکن فرانسه می‌‌باشند که درباره مفهوم تنوع و کثرت‌گرایی فرهنگی‌ توضیحاتی می‌‌دهند.

ثبت نام در خبرنامه