تنفس عمیق
فروردین ۲۵, ۱۳۹۷

چرا ما نباید به این تنفس‌های سطحی و روزمره بسنده کنیم؟ در این برنامه با هم در مورد تنفس عمیق و امتیازات آن برای بدنمون صحبتی خواهیم داشت.

ثبت نام در خبرنامه