Program Picture
تنزیه و تقدیس
اسفند ۲۴, ۱۳۹۸

چرا پاکی این قدر مهمه که همه باید این لباس رو بپوشن و اگه کسی ردای تقدیس رو به تن نکنه حضرت بهاءالله می‌فرمایند از من نیست؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه