تلخی آگاهی
فروردین ۱۷, ۱۳۹۸

نقشی که حتی کوچکترین و ناتوان‌ترین ما آدمیان می‌تواند در پیشتر بردن نسل بعد آدمیان داشته باشد.

ثبت نام در خبرنامه