تقسیم‌بندی آثار حضرت باب

تقسیم‌بندی آثار حضرت باب
مرداد ۲۶, ۱۳۹۸

تقسیم‌بندی آثار حضرت باب: برای نخستین بار در تاریخ ادیان، حضرت باب به تبویب آثار خود دست می‌زنند. این موضوع و تفسیر حضرت باب از سوره‌ بقره و سوره‌ حمد که یکی از آثار ایشان قبل از اظهار امرشان است، موضوع این قسمت از چشمه‌ خورشید است.

ثبت نام در خبرنامه