تقدّم تربیت روحانی – مضرّات و علّت ‌شناسی اعتیاد

Program Picture

پیک یزدان

تقدّم تربیت روحانی – مضرّات و علّت ‌شناسی اعتیاد
۱۵ اسفند ۱۳۹۸

در آثار مقدس بهائی به منظور پیشگیری قطعی از اعتیاد به مواد مخدر، استعمال هر نوع از آن مگر در موارد ضروری پزشکی تحریم گردیده است، حضرت بهاءالله در کتاب اقدس و دیگر الواح مبارکشان به کلی استعمال این مواد مضره را به علت آسیب‌های واردۀ جسمانی و روانی مصرف مخدرات بر شخص معتاد و نیز جامعۀ انسان تحریم فرموده‌اند. حضرت عبدالبهاء مبین آثار حضرت بهاءالله در یکی از الواح در خصوص استعمال مواد مخدر به عین عبارت می‌فرمایند: «… پناه می‌برم از ارتکاب چنین امر فظیعی که هادم بنیان انسانی است و سبب خسران ابدی. جان انسان را بگیرد، وجدان بمیرد، شعود زائل شود، ادراک بکاهد، زنده را مرده نماید …»

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه