تقدّم تربیت روحانی – مضرّات شرب مسکرات

Program Picture

پیک یزدان

تقدّم تربیت روحانی – مضرّات شرب مسکرات
۱۷ اسفند ۱۳۹۸

حضرت بهاءالله شارع دیانت بهائی در کتاب اقدس و دیگر الواح مبارکشان به منظور تأمین آسایش اهل عالم و حفظ سلامت افراد ملل و امم شرب مسکرات، نوشیدن نوشابه‌های الکلی را تحریم فرموده‌اند و بیان داشته‌اند که انسان فهیم هرگز چیزی نمی‌نوشد که عقلش را زوال بخشد. مضمون بیانات حضرت بهاءالله در یکی از الواحشان این است: مبادا شراب الهی را به مسکرات دنیوی بدل نمایید، زیرا مسکرات عقل را زائل و قلب آدمی را از توجه به حق و حقیقت باز دارد. مبادا که به نوشیدن مسکرات مبادرت نمایید زیرا خداوند شرب مسکرات را بر هر مرد و بانوی مؤمن حرام فرموده است.

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه