تقدّم تربیت روحانی – علّت شناسی اعتیاد

Program Picture

پیک یزدان

تقدّم تربیت روحانی – علّت شناسی اعتیاد
۱۶ اسفند ۱۳۹۸

پژوهشگرانی که اعتیاد به مواد مخدر را اصولا پدیده‌ای جامعه‌زاد می‌شمرند، به عبارت دیگر اعتیاد را محصول تاثیر عوامل نامطلوب اجتماعی می‌شناسند از جمله به ناکامی اجتماعی افراد جامعه اشاره می‌نمایند که به صورت عدم توفیق آنان در ادامۀ تحصیلات و اشتغال به کار و پیوستن به خرده فرهنگ معتادان جلوه می‌کند. به نظر این پژوهشگران فقر ، بی‌سوادی فشار همگنان، نوجوانان را به عضویت در گروه‌های خرابکار خطرناک ترغیب می‌نماید و به دنیای اعتیاد می‌کشاند. بی‌خانمانی از عوامل گرایش به اعتیاد است و از سوی دیگر اعتیاد موجب بی‌خانمانی افراد می‌گردد. بی‌سوادی و نیز ناآگاهی از عواقب شوم اعتیاد به مواد مخدر از عوامل نامطلوب اجتماعی اعتیادزا است.

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه