تقدّم تربیت روحانی – حرمت حقوق دیگران

Program Picture

پیک یزدان

تقدّم تربیت روحانی – حرمت حقوق دیگران
۲۱ اسفند ۱۳۹۸

رسانه‌های گروهی در زمان ما با انتشار برنامه‌های نامناسب در خلق خشونت و پرخاشگری در نفوس به ویژه کودکان بیداد می‌نمایند. در خصوص بدآموزی‌های برنامه‌های تلویزیونی موجود و تاثیر آنها در پرخاشگری، سوء تغذیه و انحرافات کودکان و نوجوانان صدها پژوهش در سطح جهانی انجام یافته است. مؤسّسۀ ملی مطالعات خشونت رفتاری ناشی از برنامه‌های تلویزیونی در ایالات متحدۀ آمریکا در مطالعات مربوط به سال‌های 1994-95 خود بدین نتیجه رسیده است که پرخاشگری آموخته شده از طریق برنامه‌های تلویزیونی گاه می‌تواند به طور دائم در منش شخص اثر می‌گذارد. مارگرت اندرسون از دانشگاه ویسکانسن مدیسون در پژوهش معروف خویش با بررسی ده‌ها تحقیق انجام یافته بدین نتیجه رسیده است که کودکانی که وقت زیادی صرف مشاهدۀ برنامه‌های نامناسب تلویزیونی می‌نمایند از لحاظ رفتاری گرفتار مشکلاتی چون پرخاشگری، ترس بیش از حد و بی علت و تنبلی شدید در اجرای تکالیف درسی می‌گردند. به استناد پژوهش او بازی‌های ویدیویی نیز در خلق خشونت تاثیر بسیار دارد به ویژه آن دسته از بازی‌ها که بازی‌کننده باید حریف خود را حتما در بازی بکشد.

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه