تقدّم تربیت روحانی – برخی از ضوابط تربیت

Program Picture

پیک یزدان

تقدّم تربیت روحانی – برخی از ضوابط تربیت
۱۰ اسفند ۱۳۹۸

به منظور تربیت روحانی کودک، به منظور تربیت انسان بدیعی که جوهر وجودش حفظ سلامت جسم و روان خویش، کسب معارف عالیه و خدمت به افراد انسانی است باید زیربنای اعتقادی نظام تربیت روحانی او را بر اصول و قواعدی که حضرت بهاءالله در این عصر نورانی به عام انسانی ارائه کرده‌اند استوار ساخت. این اصول و قواعد را باید با زبانی که در خور فهم کودک و یا نوجوان است به تدریج با کمال شفقت برای او توضیح نمود. در عین تربیت جسمانی و انسانی کودک یعنی حفظ سلامت وجود او و تعلیم دانش بدو حقایق روحانی نیز برایش توضیح شود. تربیت روحانی او به کلی مقدم شمرده شود. به کودک آموخته شود که آدمی باید وجود را بشناسد، خداوند را بشناسد و بداند که ما آفریدۀ دست پروردگاریم.

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه