تقدّم تربیت روحانی – تعریف تربیت روحانی

تقدّم تربیت روحانی – تعریف تربیت روحانی
اسفند ۹, ۱۳۹۸

تعلیم و تربیت کودکان در آیین بهائی امری عمومی و اجباری است. حضرت بهاءالله در کتاب اقدس و دیگر الواح حضرتشان پدران و مادران را نخستین مسئولان تعلیم و تربیت کودکان شمرده‌اند. در بیانات مبارکۀ آن حضرت تکلیف کودکانی که به دلایل مخصوص از این تعلیم و تربیت محروم گشته‌اند دقیقا معین شده و مقامات جامعۀ مسئول تعلیم و تربیت این کودکان و تامین مخارج آن مقرر گردیده‌اند. حضرت بهاءالله در کتاب اقدس تصریح می‌فرمایند هر فرد بهائی هر نفسی که فرزند خویش و یا فرزند دیگری را تربیت نماید مانند آن است که فرزند حضرت بهاءالله را تربیت کرده است.

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

ثبت نام در خبرنامه