تقدّم تربیت روحانی – تعریف تربیت روحانی

Program Picture

پیک یزدان

تقدّم تربیت روحانی – تعریف تربیت روحانی
۰۹ اسفند ۱۳۹۸

تعلیم و تربیت کودکان در آیین بهائی امری عمومی و اجباری است. حضرت بهاءالله در کتاب اقدس و دیگر الواح حضرتشان پدران و مادران را نخستین مسئولان تعلیم و تربیت کودکان شمرده‌اند. در بیانات مبارکۀ آن حضرت تکلیف کودکانی که به دلایل مخصوص از این تعلیم و تربیت محروم گشته‌اند دقیقا معین شده و مقامات جامعۀ مسئول تعلیم و تربیت این کودکان و تامین مخارج آن مقرر گردیده‌اند. حضرت بهاءالله در کتاب اقدس تصریح می‌فرمایند هر فرد بهائی هر نفسی که فرزند خویش و یا فرزند دیگری را تربیت نماید مانند آن است که فرزند حضرت بهاءالله را تربیت کرده است.

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه