تقدّم تربیت روحانی – تعدیل مشکلات زیستی

Program Picture

پیک یزدان

تقدّم تربیت روحانی – تعدیل مشکلات زیستی
۲۵ اسفند ۱۳۹۸

حضرت باب مبشر ظهور حضرت بهاءالله در کتاب بیان فارسی به ایام سرور حضرت بهاءالله اشاره می‌فرمایند و آن ایام را ایام پیش از ظهور حضرت بهاءالله می‌شناسند. اگر چه ایام سرور حضرت بهاءالله پس از ظهور حضرت باب دیری نپایید ولیکن در مقایسه با سال‌های پس از شهادت حضرت باب و ایام محبوسیت در سیاه‌چال طهران و سال‌های دراز تبعید در کشورهای عثمانی و سرانجام محبوسیت در سربازخانۀ عکا می‌تواند سال‌های سرور باشد. در این سال‌های سرور آسیه خانم همسر حضرت بهاءالله و دو فرزند کوچولوی آن بزرگواران در نهایت شادمانی در کنار آن حضرت آرامش بسیار داشتند. کجا بستگان دور آن دو کودک خردسال گمان می‌نمودند که آنان روزی برجسته‌ترین قهرمانان جاودانۀ تاریخ انسانی شوند.

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه