تقابل اندوه و شادی در ایران – بخش ۱

تقابل اندوه و شادی در ایران – بخش ۱
آبان ۲۲, ۱۳۹۵

اندوه و شادی در ایران. چرا ایرانیان در جوامع خصوصی خود شاد و در بیرون از آن اندوهگین هستند؟ دلایل تاریخی آن کدام است؟ گفتگوی رامان شکیب با استاد بهرام فرید را بشنوید

ثبت نام در خبرنامه