تفکری نو ٬‌ گفتمانی نو ٣١ – پیام بیت العدل اعظم

تفکری نو ٬ گفتمانی نو
تفکری نو ٬‌ گفتمانی نو ٣١ – پیام بیت العدل اعظم
مرداد ۲۴, ۱۳۹۶

دانلود با حجم کم         دانلود با حجم بیشتر

پيام بيت العدل اعظم، خطاب به شرکت کنندگان در ١١٤ کنفرانس جوانان در سراسر جهان: "در اين راستا، با پيروى از اين حکم حضرت بهاءالله که ميفرمايند" به اعمال خود را بيارائيد نه به اقوال" هدفمندي خود شما نيز مشخّص تر ميگردد

ثبت نام در خبرنامه