تفکری نو ٬‌ گفتمانی نو ٣٠ – پیام بیت العدل اعظم ٢

تفکری نو ٬ گفتمانی نو
تفکری نو ٬‌ گفتمانی نو ٣٠ – پیام بیت العدل اعظم ٢
مرداد ۲۳, ۱۳۹۶

دانلود با حجم کم         دانلود با حجم بیشتر

ترجمه اى از پيام بيت العدل اعظم، خطاب به بهائيان مصر: "از اين طريق، خود را تا حدّ زيادى وقف وظيفۀ حياتى رفع تنشهايى مى نمايند که به جامعه شان آسيب ميرساند و حصول آن را به تأخير مى اندازد."

ثبت نام در خبرنامه