تفکری نو ٬‌ گفتمانی نو ٢٨ – بیانیّه مصوّبه بیت العدل اعظم

تفکری نو ٬ گفتمانی نو
تفکری نو ٬‌ گفتمانی نو ٢٨ – بیانیّه مصوّبه بیت العدل اعظم
مرداد ۲۳, ۱۳۹۶

دانلود با حجم کم         دانلود با حجم بیشتر

بيانيّه مصوّبه بيت العدل اعظم، دفتر جامعه جهانى بهائى در سازمان ملل متّحد : "قبل از هر چيز، اعتقاد راسخ خود را بيان نموديم که وقت آن فرا رسيده که رهبرى مذهبى با کمال صداقت و بدون طفره روى، مقتضيّات اين حقيقت را بپذيرد که خداوند يکى است و دين نيز در ونتاراى تمام جلوه هاى متنوّع فرهنگى و تعبييرات بشرى، يکى است."

ثبت نام در خبرنامه