تفکرى نو، گفتمانى نو ٣۳ – پیام بیت العدل اعظم

تفکری نو ٬ گفتمانی نو
تفکرى نو، گفتمانى نو ٣۳ – پیام بیت العدل اعظم
مهر ۲۹, ۱۳۹۶

دانلود با حجم کم         دانلود با حجم بیشتر

پيام بيت العدل اعظم، خطاب به بهائيان جهان، به مناسبت دويستمين سالگرد تولّد حضرت بهاءالله : "تعاليم حضرت بهاءالله به شرافت روح انسانى گواهى ميدهد اجتماع مورد نظر حضرت بهاءالله اجتماعى است در شأن آن شرافت و مبتنى بر اصولى که آن شرافت را حفظ و تقويّت ميکند."

ثبت نام در خبرنامه