تفسیر سوره‌ بقره

Program Picture
تفسیر سوره‌ بقره
شهریور ۲, ۱۳۹۸

ادامه‌ تفسیر حضرت باب از سوره‌ بقره و سوره‌ حمد در این قسمت از چشمه‌ خورشید مورد بررسی قرار می‌گیرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه