تفسیر بسمله – بخش ۲

Program Picture
تفسیر بسمله – بخش ۲
فروردین ۱۶, ۱۳۹۹

تفسیر بسمله و توضیح بسم الله الرحمن الرحیم و مقام حرف با و نقطه‌ با در این چهل و یکمین قسمت از چشمه‌ خورشید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه