تفسیر بسمله – بخش ۲

تفسیر بسمله – بخش ۲
فروردین ۱۶, ۱۳۹۹

تفسیر بسمله و توضیح بسم الله الرحمن الرحیم و مقام حرف با و نقطه‌ با در این چهل و یکمین قسمت از چشمه‌ خورشید.

ثبت نام در خبرنامه