تغییر امکان‌پذیر است

تغییر امکان‌پذیر است
آذر ۲۲, ۱۳۹۹

در گفتگوی نوه و پدربزرگش می‌شنویم که نوه باور ندارد جمعیتی اندک حتی با نیت خیر، در جهانی که مملو از فساد و خودخواهی و تعصب است بتوانند تغیر ایجاد کنند. پاسخ پدربزرگ شنیدنی است.

ثبت نام در خبرنامه