Program Picture

من و یار

تعهد

۲۰ شهریور ۱۴۰۲

این قسمت سعی می‌کند ابعاد مختلف تعهد در رابطه را نشان دهد و نتایج عدم تعهد را بررسی کند.

دکتر لاله مهراد مشاور روانشناسی این سری فیلم‌های آموزشی «من و یار» هستند و تمام توصیه‌های انجام شده در این سری با آخرین یافته‌های روانشناسی تا زمان ساخت این مجموعه تطابق دارد.

با تشکر از عزیزانی که به عنوان بینندگان اولیه این فیلم‌ها به صورت داوطلبانه در این برنامه شرکت کرده‌اند، لازم به این توضیح است که نظرات شرکت‌کنندگان داوطلب برنامه، نظرات شخصی افراد هست که با دیدن این فیلم‌ها بیان شده و لزوما به معنای تایید مطالب توسط این موسسه و یا تایید روانشناس برنامه در باره مطالب مطرح شده نیست. (این نظرات به شکل سیاه و سفید و در تلویزیون نشان داده شده است.)

news letter image

ثبت نام در خبرنامه