تعلیم و تربیت از پایه‌های بنیادین سعادت و مدنیت – بخش اول

خبرنگار
تعلیم و تربیت از پایه‌های بنیادین سعادت و مدنیت – بخش اول
دی ۱۰, ۱۳۹۹

گفتگو با: خانم بهاره اردستانی، پژوهشگر فلسفه و کارشناس علوم کامپیوتر نگاهی به تعریف و فرایند تعلیم و تربیت، و هم‌سویی‌های پاره‌ای از دیدگاه‌های زیربنایی در این زمینه، با گفتگوهای روزمره توده مردم

ثبت نام در خبرنامه