تعلیم و تربیت از پایه‌های بنیادین سعادت و مدنیت – بخش دوم

خبرنگار
تعلیم و تربیت از پایه‌های بنیادین سعادت و مدنیت – بخش دوم
دی ۱۷, ۱۳۹۹

گفتگو با: خانم بهاره اردستانی، پژوهش‌گر فلسفه و کارشناس علوم کامپیوتر بعد اخلاقی تعلیم و تربیت، و به‌طور اخص نگاهی بر دیدگاه آیین بهائی به این موضوع

ثبت نام در خبرنامه