تعلیم و تربیت از نگاه عبدالبهاء

تعلیم و تربیت از نگاه عبدالبهاء
آبان ۵, ۱۴۰۰

گفتگو با: دکتر فرشتۀ بتل، روانشناس و استاد دانشگاه تعلیم و تربیت از تعالیم اساسی آیین بهائی است که پیشرفت فردی و جمعی منوط به تحقق آن در جامعه است.

ثبت نام در خبرنامه