تعصب، چالش روزانه همه انسان ها

خبرنگار
تعصب، چالش روزانه همه انسان ها
شهریور ۱۹, ۱۳۹۹

گفتگو با: خانم لادن بیگی، جامعه شناس و مددکار اجتماعی اکثر انسان ها بر این باورند که تعصب ندارند، اما کارشناسان انسان های عاری از تعصب را اقلیت کوچکی می دانند. چگونه میتوان از تعصب های ظاهر و پنهان آگاه بود.

ثبت نام در خبرنامه