تعصب مذهبی – بخش ۲

تعصب مذهبی – بخش ۲
مرداد ۲۰, ۱۳۹۸

شیما: بحث این هفته ما بحث تعصّبات مذهبیه. تعصّباتی که میتونه تبعات ویرانگر و مخرّب گسترده‌ای داشته باشه.
بهزاد: متأسفانه بیشتر مردم در مسائل مربوط به درست و نادرست و قضاوت نسبت به اشخاص مسائل رو به صورت سفید و سیاه می‌بینن. در حالی که افراد از نظر عقاید و اعمال در طیف گسترده‌ای قرار دارن.

ثبت نام در خبرنامه