تعصب مذهبی – بخش ۱

تعصب مذهبی – بخش ۱
مرداد ۱۳, ۱۳۹۸

شیما: همه انواع تعصب میتونن خیلی خطرناک و ویرانگر بشن اما شاید از همه خطرناکتر و خانمان براندازتر تعصب مذهبی یه چون از همه انواع تعصب قوی‌تره و میتونه افراد رو به نام دین و اخلاق به غیردینی‌ترین و غیراخلاقی‌ترین کارها وادار کنه.

ثبت نام در خبرنامه