تعصب مانعی بزرگ در راه پیشرفت – بخش ۳

تعصب مانعی بزرگ در راه پیشرفت – بخش ۳
تیر ۹, ۱۳۹۹

– تجربیات جامعه بهائی برای ریشه کن کردن تعصبات – بخش سوم و پایانی سخنرانی آقای دکتر فریدون جواهری در بیست و دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران در لندن – ۲۰۱۸ میلادی.

ثبت نام در خبرنامه