تعصب قومی و نژادی در ایران

تعصب قومی و نژادی در ایران
مرداد ۶, ۱۳۹۸

تهمینه: در پایان قرن نوزدهم اندیشه برتری نژاد آریایی در اروپا مطرح شد و گسترش پیدا کرد، باوری که هر چند برای نژادهای دیگه مثل عرب‌ها و ترک‌ها موهن بود، اما برای ایرانی‌ها که از همون نژاد بودن، دستاویزی برای ناسیونالیسم و ملی‌گرایی شد.

ثبت نام در خبرنامه